ECHO ČITATEĽOV

ZBYŠEK ŠUSTEK >>> Robert Hajšel: V Bruseli sa rodia rozhodnutia, na ktoré

ECHO ČITATEĽOV

JÁN KRESÁK >>> Vladimír Manda: Limity buržoáznej demokracie

ECHO ČITATEĽOV

JAROSLAV GOFIÁR >>> Roman Laml: Novému českému prezidentovi by na Slovensku hrozilo

ECHO ČITATEĽOV

JAN SEDLÁČEK >>> Pavol Dinka: Nad románmi Antona Hykischa: Nájde ľudstvo silu

Citáty

Korupcia je prirodzenosťou kapitalizmu, druhou stranou mince slobodného podnikania.

Oskar Krejčí

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

asa kns chce nov1

Pozvánka na prezentáciu knihy Che

Hostia: ĽUBOŠ BLAHA, autor, LADISLAV KAMENICKÝ, autor ilustrácií, ROMAN MICHELKO, vydavateľ
Inštitút ASA, 11. decembra 2023

mikulklob23 640

Ako to vidí…

… náš spolupracovník, známy karikaturista

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525