Kazachstan v predvečer novej éry

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v SR,
J.E. Toležan Tursunovič Barlybajev

V januári minulého roku bola naša krajina podrobená pokusu o násilný prevrat, ktorý plánovali skupiny ľudí, čo chceli vidieť pád nášho národa. Existovala reálna možnosť, že kazašská štátnosť sa rozpadne zvnútra a ozveny toho, čo sa stalo, budú mať následky ďaleko za hranicami Strednej Ázie.

Našťastie, našej krajine sa podarilo nielen zotaviť z rán po udalostiach z januára 2022, ale prostredníctvom politického a sociálno-ekonomického rozvoja ešte väčšmi posilniť základy verejnej správy. Dnešný Kazachstan je na pozadí tých čias zmenený na nepoznanie. Zmeny ústavy, ktoré boli zavedené po národnom referende v júni 2022, vydláždili cestu k novým demokratickým princípom v našej krajine vrátane zvýšeného vplyvu parlamentu, obmedzenia prezidentských právomocí, zjednodušenia registračných postupov pre nové politické strany, priamej voľby vidieckych akimov a ďalších dôležitých opatrení. V januári tohto roku sa začalo niekoľko politických iniciatív. Pravdepodobne najvýznamnejšou je zriadenie Ústavného súdu Kazašskej republiky, na ktorý sa môže obrátiť každý občan krajiny vrátane komisára pre ľudské práva a generálneho prokurátora. Súd bude monitorovať súlad zákonov krajiny s ústavou a zabezpečí ochranu základných práv našich občanov. Prvá predsedníčka ústavného súdu Elvira Azimová predtým zastávala post komisárky pre ľudské práva v Kazachstane. Je to dôležitý dôkaz priorít a smerov činnosti ústavného súdu.

Kazachstan je dnes na prahu predčasných volieb poslancov do Mažilisu (dolnej komory parlamentu) a maslichatov (miestnych zastupiteľských orgánov), ktoré sa budú konať 19. marca. Tieto voľby budú v mnohých ohľadoch jedinečné.

Po prvé, na hlasovaní sa zúčastnia dve novovytvorené politické strany. Koncom roku 2022 bola v Kazachstane založená Strana zelených, ktorej hlavným cieľom je upozorniť na problémy životného prostredia. Táto agenda má mimoriadny význam v kontexte vážnych výziev v boji proti klimatickým zmenám a tiež veľmi znepokojuje našich občanov vzhľadom na pretrvávajúce následky rozsiahlych ekologických katastrof spôsobených ľudskou činnosťou v sovietskych časoch.

Celkove je v krajine doteraz zaregistrovaných sedem strán, ktoré voličom ponúkajú široký výber na výkon volebného práva. Účasť týchto strán na voľbách s možnosťou konkurencie politických strán v budúcnosti prispeje k posilneniu systému viacerých politických strán, rozvoju potenciálu politického pluralizmu a opozičnej politiky – k cieľu, ku ktorému naša krajina v posledných rokoch neustále smeruje. Je pozoruhodné, že hranica pre vstup strán do Mažilisu sa znížila zo siedmich na päť percent, čo uľahčuje vstup nových strán do parlamentu a zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní zodpovednosti vlády.

Po druhé, prvýkrát od roku 2004 sa vo voľbách do Mažilisu použije zmiešaný model proporcionálnej väčšiny, kde bude proporcionálne zvolených 70 percent poslancov podľa straníckych zoznamov a 30 percent – podľa väčšinového princípu v jednomandátových okresoch. To znamená, že 29 z 98 poslancov parlamentu bude zvolených z jednomandátových obvodov a 69 bude zvolených zo straníckych zoznamov. Voľby do maslichatov okresov a miest republikového významu sa budú konať aj podľa zmiešaného volebného systému s pomerom 50/50, pričom poslanci do maslichatov na nižšej úrovni budú volení výlučne na väčšinovom základe.

V hlasovacích lístkoch je teraz zahrnutá kolónka „proti všetkým“, ktorá umožní voličom, ak si to želajú, vyjadriť nesúhlas so všetkými nominovanými kandidátmi. Pri prideľovaní mandátov poslancov parlamentu podľa zoznamov strán na legislatívnej úrovni je stanovená 30-percentná kvóta pre ženy, mládež a osoby so zdravotným postihnutím. Toto opatrenie zaručuje širšie zastúpenie všetkých skupín obyvateľstva v parlamente.

Naša krajina vždy deklarovala svoj záväzok usporiadať slobodné, transparentné a spravodlivé voľby. Úloha pozorovateľov volebného procesu je, nepochybne, rozhodujúca. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich volieb, vrátane prezidentských v novembri 2022, sme pozvali 10 medzinárodných organizácií a desiatky pozorovateľov zo zahraničia, aby volebný proces monitorovali. Pozorovateľské misie očakávame z Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR), ako aj zo Spoločenstva nezávislých štátov.

Nadchádzajúce voľby budú ďalším dôležitým míľnikom vo vývoji kazašskej demokracie. Mnohí si neboli istí, či sa naša krajina zotaví po nepokojoch, ku ktorým došlo v januári 2022. No napriek tomu sa nám podarilo prekonať túto prekážku. Okrem toho, že sme preukázali svoju odolnosť a stabilitu, transformovali sme našu krajinu prostredníctvom významných politických a sociálno-ekonomických iniciatív. Voľby, samozrejme, nezmenia našu krajinu zo dňa na deň, ale prispejú k vytvoreniu spravodlivého Kazachstanu – prosperujúcej spoločnosti so živým, dynamickým a konkurenčným politickým systémom. Takáto krajina bude ešte silnejším a spoľahlivejším partnerom v medzinárodnom spoločenstve, a to aj pre Slovensko.

Keďže svet pokračuje v prekonávaní súčasných geopolitických a geoekonomických výziev, stabilný a prosperujúci Kazachstan slúži záujmom nielen svojich občanov, ale aj záujmom štátov ďaleko za hranicami svojho regiónu. Naše politické reformy, podporované voľbami s konkurenciou politických strán, sú základom, prostredníctvom ktorého zabezpečíme našu stabilitu a budeme pokračovať v budovaní našej budúcnosti.

Úvodná ilustračná snímka z rokovania Mažilisu 15. januára 2021: www.wikimedia.org

(Celkovo 184 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter