Čo sa to deje a čo s tým? (2)

„Fašizmus brodí po Európe“ – napísal som v prvej časti môjho príspevku. Na zásadnú otázku, som však v nej neodpovedal.

Takže čo s tým?

1. Dnešná doba je nedobrá. Malú vojnu v Európe, priamo pri nás, už máme. Pri nás a okolo nás už straší aj veľká vojna. Dnes ešte presne nevieme, aká je. Presnejšie, ako nás postihne…

Môžeme len tušiť a predvídať, že v každom prípade, pre našu starú matičku Európu to nemusí byť dobré. Prípadnou veľkou vojnou nebude ohrozené len Slovensko, ale aj celá Európa. Preto treba proti vojnychtivým a vojnovým štváčom postaviť hrádzu!

Jozef Migaš na mierovom pochode v Bratislave 21. septembra 2022.
Foto: FB o. z. Zjednotení za mier

Nebudem hovoriť za všetky krajiny EÚ, chcem sa vyjadriť len za naše Slovensko.

2. Niekoľko odporúčaní, resp. prikázaní v spojitosti s dnešnými prejavmi fašizmu a neofašizmu:

– Nedopustiť návrat – „reštart“ fašizmu (nemám rád slovo „reštart“, už som to predtým povedal). Táto pozícia na Slovensku by mala byť zjednocujúcou a hodnotovou, ako bola v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944 a po roku 1945. Bez tejto zjednocujúcej a hodnotovej pozície Slovenska a jej občanov nemôžeme dnes ani zajtra úspešne bojovať proti fašizmu a neofašizmu.

– Je potrebné, ako som už spomenul v prvej časti svojho zamyslenia, aby ľudia v dedinách a osadách, na lazoch i v mestách a mestečkách, pochopili a dospeli k presvedčeniu, že zápas s fašizmom dnes a ešte viacej zajtra je principiálnou hodnotou, pri ktorej sa musíme spojiť a zviesť ho.

– Generácia povstalcov, partizánov a priamych účastníkov protifašistického odboja už odchádza alebo odišla. Nemali by sme ich sklamať a zarmútiť, že to, za čo oni bojovali a platili svojou krvou, generácie po nich premrhali v konjunkturálnych stranícko-politických zápasoch v našej iracionálnej, bezhodnotovej a manipulačnej dobe.

– Vo vojnovej aj mimo vojnovej Európe, osobitne v 20. storočí, sme už niekoľkokrát šliapli vedľa. A to z rozhodnutia veľkomožných pánov Rakúsko-Uhorska, vládnych predstaviteľov Československa a Slovenska. Nikto iný ako ľudia, ako náš dobrý a robotný ľud, nás neočistil, nerehabilitoval tak ako doma aj v ostatnej Európe.

– Silné antifašistické generácie odišli alebo odchádzajú z nášho života. Musíme včas, hodnotovo a pravdivo odovzdať ich prosbu a posolstvo novým generáciám občanov Slovenska: fašizmus nemôže mať žiadnu inú alternatívu na Slovensku ako nulovú!

– Aj posledné krvavé, smutné udalosti a prejavy neofašizmu v našej krajine nás vyzývajú k tomu, aby sme neofašizmus nepodceňovali, aby sme ho vo svojej hlbokej podstate pochopili a správne proti nemu bojovali.

Mladí moji spoluobčania, eliminácia, porážka súčasných prejavov neofašizmu u nás je predovšetkým vo vašich rukách! Vy a vaše mládežnícke hnutia, vaša myseľ a váš pohyb správnym smerom k zahataniu súčasného fašizmu a neofašizmu u nás, sú hlavnou garanciou toho, že sa k nám fašizmus, aký bol v prvej polovici 20. storočia, nevráti.

Ešte raz zdôrazním, že boj s fašizmom a neofašizmom sa v súčasnom období na Slovensku musí stať principiálnou ideou, zjednocujúcou hodnotou súčasnej slovenskej spoločnosti, ak chceme byť rešpektovaným, uznávaným národom a národnosťami sami pre seba i pre ostatný svet. V minulosti sme to viackrát dokázali. Teraz nemáme právo na omyl a už vôbec nie v ďalšej budúcnosti. Len spoločne môžeme zabrániť tomu, aby fašizmus opäť nebrodil po Európe.

(Celkovo 149 pozretí, 2 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter