Pani autorka vyšla za dvere…

Všimol som si ráznejšie diskusie ba dokonca protesty „umelcov“ proti novelizácii zákona o Fonde na podporu umenia. Poslaním Fondu na podporu umenia (FPU) ako verejnoprávnej inštitúcie je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. A to v širokom názorovom spektre a hodnotovej rozmanitosti. Žiaľ, v ostatných rokoch túto svoju základnú úlohu nenapĺňa, a ak, tak zväčša smerom a v ústrety záujmovým skupinám, ktoré prezentujú a reprezentujú v svojich projektoch neoliberálne a progresivistické „hodnoty“. Stalo sa totiž, že krôčik po krôčiku sa do jednotlivých komisií FPU nanominovali (alebo boli nanominovaní) ľudia, ktorí, česť výnimkám, ochotne posluhujú týmto trendom. Je prirodzené, že najviac proti novelizácii kričia tí, ktorí na základe svojej politickej orientácie zo zákona jednostranne profitovali.

V súvislosti s písaním nákladného románu o Aurelovi Stodolovi som v januári 2023 v rámci výzvy č. 8 požiadal Fond na podporu umenia o pridelenie štipendia aspoň na pokrytie reálnych nákladov (cestovné, hotely, poradenstvo, preklady, obstaranie historickej literatúry), nie na moje osobné potreby. Aurel Stodola prežil väčšinu svojho života vo švajčiarskom Zürichu, čo je jedno z najdrahších miest na svete (najlacnejší hotel 289 eur, malé pivo 7,50 eur). Bol som tam v súvislosti s týmto románom dvakrát. Príslušná komisia však zhodila moju žiadosť zo stola (pripomínam, že to bolo po prvýkrát, čo som sa na FPU obrátil) s urážlivým a paušálnym odôvodnením, že ukážky z diela boli nekvalitné. (To povedia autorovi, ktorý vydal 44 titulov v celkovom počte 420 000 kusov, z toho dvadsaťpäť v zahraničí). Je pôvabné, keď sa o mojom texte takto vyjadrili ľudia, z ktorých okrem niektorých netuším, kto sú a čo v literatúre dokázali. (Zloženie komisie je na stránke MK.) Je mi ozaj ľúto, že napísanie románu o jednom z najvýznamnejších svetových vedcov – Aurelovi Stodolovi „slovenská“ komisia nepodporila, na druhej strane rozdala štedro peniaze autorom a dielam marginálnym. Aby som bol konkrétny, citujem:

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Výzva č.8/2023 Program č. 1.5.3 – A

Podporení autori: Marcel Lacko, Emília Haughová, Vanda Rozenbergová, Jana Juráňová, Ján Štrasser, Erik Groch, Havran Michal, Anna Ondrejková, Ján Púček , Veronika Šikulová, Ivana Gibová , Peter Šulej, Ivan Štrpka, Ján Zambor, Jana Beňová , Michal Molnár, Márius Kopcsay, Zuzana Kepplová, Michal Baláž

Celková schválená suma v tejto jednej výzve bola cca 190 000 eur. Pozoruhodné je, že medzi štyrmi najvyššími pridelenými sumami – zhodne 14 532,00 sú dvaja básnici, pričom si neviem dosť dobre predstaviť, aké sú náklady potrebné na vynaloženie básnickej zbierky. V jednom prípade bola medzi tými, ktorým bolo štipendium schválené, priamo členka komisie. S úsmevom si spomínam, keď som na podobný prípad upozornil vtedajšiu riaditeľku inej organizácie spadajúcej pod MK SR – Literárneho a informačného centra, vysvetlila mi, že to bolo v poriadku, keďže autorka (poetka) členka trojčlennej komisie počas diskusie o nej, vyšla za dvere…

Čo k tomu dodať? Priatelia plačúci a protestujúci „umelci“ niet takého veľkého zrkadla, ktoré by ukázalo všetky vaše pokrytecké tváre. Aj preto som podporil výzvu Spolku slovenských spisovateľov za posilnenie demokracie a plurality v slovenskom umení.

(Status na FB 20. januára 2024)

(Celkovo 568 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter