Dva mesiace so Slovenskou filharmóniou

V priebehu januára a február uskutočnila Slovenská filharmónia len na domácej pôde 23 koncertov a v dňoch 9. –11. februára podnikla zájazd do Zagrebu a Maribora, kde okrem iného uviedla aj 3.symfóniu bratislavského rodáka Franza Schmidta (1874 – 1939). Dokladom toho, akú pozornosť venuje táto inštitúcia výchove mladého publika, bolo päť koncertov s názvom Príbeh hudby, ktorý SF pripravila v spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom a ktorý autorsky koncipoval Gabriel Rovňák junior. Prvé štyri vo veľkej koncertnej sále SF a piaty koncert v Dome umenia v Piešťanoch spolu navštívilo 3 300 mladých ľudí, ktorí sa okrem hudby významných slovenských skladateľov (Suchoňa, Cikkera a Moyzesa) i svetových skladateľov oboznámili aj so 75-ročnou históriou SF a jej najvýznamnejšími osobnosťami. Ďalšie tisícky školákov (z 32 škôl) mohli jeden z koncertov sledovať on line, takže celkový počet  mladých divákov presiahol číslo 27 tisíc.

Z dramaturgickej ponuky prvých dvoch mesiacov roka 2014 som si vybral štyri koncerty. Na prvom z nich (18. januára) odznela v bravúrnom predvedení známa Rossiniho predohra z opery Straka zlodejka. Ťažisko druhého čísla programu bolo vo virtuóznom výkone českého violončelistu Petra Nouzovského interpretujúceho Čajkovského variácie na rokokovú tému a koncert vrcholil Ravelovou suitou z baletu Dafnis a Chloe, v ktorej Slovenský filharmonický zbor (pod vedením „staronového“ zbormajstra Jana Rozehnala) potvrdil svoje kvality tak vo zvukovo hutných pasážach ako v miestach stíšenej lyriky. Ako dirigent v SF debutovala česká dirigentská nádej Jiří Rožeň.

Februárový program otvoril koncert (1. 2.), na ktorom najprv odznel folklórom ovplyvnený melodický husľový koncert Arama Chačaturijana s technicky skvelou gréckou sólistkou Irminou Trynkos, a potom jedno z reprezentatívnych diel Leoša Janáčka Glagolská omša. Pripravil ju skúsený dirigent Jaroslav Kyzlink (v rokoch 2004 – 2006 šéf orchestra opery SND), ktorý ju poňal výsostne (možno až jednostranne)  dramaticky, pričom z kvarteta vokálnych sólistov treba spomenúť v lepšej forme spievajúceho Tomáša Juhása v náročnom tenorovom parte, stále sviežo pôsobiaceho osvedčeného Petra Mikuláša a na Slovensku čoraz častejšie vystupujúcu sopranistku Lindu Ballovú. Náročný zborový part bol opäť v správnych rukách.

Na ďalšom koncerte (21. 2.) so Symfonickým orchestrom Konzervatória Bratislava omladli nielen diváci, ale aj účinkujúci a koncert (v cykle Junior) mal priam rodinnú atmosféru. Pomerne dramatickú áriu z Mozartovej opery Zaida pôsobivo zaspievala víťazka speváckej súťaže M. S. Trnavského Nina Krížová, Williamsov koncert pre netradičný koncertný nástroj , akým je tuba, vyznel zaujímavo v interpretácii Samuela Kulíka, víťaza Medzinárodnej interpretačnej súťaže v Brne (2022) a populárny efektný klavírny koncert nórskeho skladateľa E. H. Griega bravúrne zahral víťaz medzinárodnej klavírnej súťaže v Dolnom Kubíne Gregor Żovič. Mladé talenty sprevádzal konzervatoriálny orchester pod taktovkou  Juraja Jartima,.

Symfónie Gustava Mahlera odznievajú často v programoch SF. Tentoraz (29. 2.) sme počúvali jeho symfóniu č. 3 s vychyteným, v zahraničí pôsobiacim dirigentom Jurajom Valčuhom, ženskou časťou Slovenského filharmonického zboru a Chlapčenského zboru Rovňákovcov. Nesmierne náročné dielo s typickým skladateľovým rukopisom miešajúcim ostré dynamické kontrasty a hudbu „plebejskú“ so zduchovnenou bol v kvalitnej interpretácii zážitkom pre poslucháčov vypredanej sály SF.

Keď rinčia zbrane, múzy mlčia. Písať o koncertoch v súčasnej situácii sveta rozbúreného antagonizmami a vojnou, i tou „vojnou“ u nás doma sa môže javiť ako nemiestne. Ale aj na Ukrajine sa ešte hrá futbalová liga a u nás ľudia znechutení politikou si potrebujú liečiť dušu a utvrdiť sa v tom, že okrem zloby a nenávisti ešte stále môžeme vnímať aj krásu toho, čo vytvorili a čo uvádzajú umelci.

(Celkovo 94 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter