Kazachstan ide svojou – čestnou – cestou

Skôr, než sa pustíme do obsahovej analýzy textu, ktorý predniesol Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev na treťom zasadnutí Ľudového kurultaju, ktorý sa konal v polovici marca v meste Atyrau[1] na západe európskej časti Kazachstanu, len dve poznámky s tým, že je neustále potrebné myslieť na udalosti v Kazachstane z januára 2022. Áno, reč je o pokuse o farebnú revolúciu, ktorá veľmi rýchle vybledla a aj o tom, kam sa posúva kazašská spoločnosť. A to nielen v politickom, ekonomickom, ale najmä ľudskom smerovaní:
Tou prvou je pripomenutie myšlienky kazašského poeta (inak, vďaka iniciatíve Veľvyslanectva Kazachstanu v Bratislave známeho z knižočky „Slová ponaučení“ aj na Slovensku)[2] Abaja Kunanbajulyho: „…za starých čias, ak človeku niekto čo len raz v živote pomohol, ten spomínal na to s vďakou až do konca života. Dnes ľudia rýchlo zabúdajú na dobré skutky. Prečo?…“
Tou druhou poznámkou je, že si treba objasniť, čo je to vlastne Ľudový kurultaj (Ұлттық құрылтай), aký je jeho právny a historický (o spoločenskom vplyve nehovoriac) zmysel pre dnešný Kazachstan.

Pohľad rokovanie Ľudového kurultaja v Kazachstane

V meste Atyrau sa v dňoch 14. a 15. marca 2024 uskutočnilo tretie zasadnutie Ľudového kurultaju pri prezidentovi Kazašskej republiky. Konal sa pod heslom: „Čestný človek – čestná práca – čestný úspech.“ („Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс.“) Všimnite si to trojnásobné spomenutie kategórie, ktorá je momentálne na Slovensku v deficite – čestnosť!  

No a človek (ako subjekt), práca (ako objekt) a na základe človečiny a práce aj úspech (ako výsledok) sa v rámci tohto hesla zbiehajú v jedno poznanie – čestnosť.

Len na okraj, termín konania Kurultaju je spojený aj so zahájením ramadánu a s prípravou na sviatok Navruz, čo určite nie je náhoda, ako ani to, že (plus/mínus) to bolo päť rokov od momentu, keď sa K.- Ž. Tokajev stal po prvý raz prezidentom a exprezident Nursultan Nazarbajev začal krok za krokom odchádzať do histórie. Potvrdzuje to aj fakt, že okrem toho, že N. Nazarbajev postupne stratil štatút Elbasy (vodca národa) a všetko, čo z toho plynulo, pred pár dňami aj ozbrojenú ochranu, takže sa postupne stáva štandardným kazašským dôchodcom.

Historicky ide o formu akéhosi ľudového zhromaždenia, ktoré sa spomína už v 12.-13 storočí a je spojený so snahou Veľkej hordy o zjednotenie turkických kmeňov a rodov.[3] Podľa spomenutého rozhodnutia a Štatútu o Ľudovom kurultaji ide o konzultatívno-poradný orgán prezidenta Kazachstanu, ktorého cieľom práce je formulovanie myšlienok nasmerovaných na ďalšiu konsolidáciu Kazachstanu. Podľa príslušného prezidentského výnosu[4] je Ľudový kurultaj orgán, ktorý bol zriadený v súlade s bodom 20/, článku 44 Ústavy Kazašskej republiky. Medzi jeho hlavné úlohy patrí o.i. zaisťovanie konštruktívneho dialógu medzi rôznymi zložkami spoločnosti, politickými stranami a vládnym sektorom, alebo vypracovávanie a predkladanie návrhov na konsolidáciu kazašskej spoločnosti a preferenciu spoločenských hodnôt. Personálne zloženie tohto orgánu je ako príloha súčasťou vyššiespomenutého výnosu prezidenta č. 930 zo 14. júna 2022. A je to zaujímavé čítanie – čo meno, to autorita, majúca spoločenskú váhu.

Vo svojom programovom vystúpení na Kurultaji[5] prezident K.-Ž. Tokajev o.i. vo svojom prejave sformuloval niekoľko[6] – čo nás zaujalo – iniciatív najmä v sfére nadstavby.
Po prvé, bolo prijaté rozhodnutie o vyznamenaní skupiny hrdinov Veľkej vlasteneckej vojny („Айбын“; za všetkých spomeňme len B. Momyšulyho, alebo R. Koškarbajeva, ktorý bol v skupine vojakov, ktorí vztýčili nad Reichstagom sovietsku vlajku).
Po druhé, je potrebné venovať sa obsahu duchovného dedičstva Chodžimu Jasaui[7].
Po tretie, Kazachstan, veriac v svoju minulosť, sa bude snažiť dostať do zoznamu dedičstva UNESCO náhornú plošinu Ustjurt a najmä podzemné mešity v Mangistau.

Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev (v strede) na Ľudovom kurultaji

Veľmi dôležitou časťou vystúpenia K.-Ž. Tokajeva bolo vyhlásenie boja proti viacerým zlám: napr. narkománii, násiliu, „odpadničestvu“ (расточительствo), čiže akejsi forme nihilizmu a vandalizmu, ktoré demoralizujú spoločnosť a ohrozujú progresívne smerovanie kazašskej spoločnosti.[8] Prezident vymedzil všeobecnú tézu pre celú kazašskú spoločnosť, bez naplnenia ktorej sa Kazachstan nikdy nedotiahne na splnenie možných strategických cieľov. Ktoré to sú? Nezávislosť, patriotizmus, solidarita, spravodlivosť, zákonnosť, poriadok v spoločnosti, profesionalizmus, tvorivosť a novátorstvo. Tieto hodnoty sa tak stávajú rozhodujúcim orientačným bodom v rámci vzdelávacieho systému Kazachstanu. Možno povedať, že K.-Ž, Tokajev ponúkol, aby sa Kazachstan posunul do polohy novej spoločenskej etiky, ktorú ale treba ešte precíznejšie sformulovať.

Vo svojom prejave doslova povedal: „…pred nami sú tri možné smerovania: degradácia, stagnácia, alebo pokrok. A my si vyberáme pokrok! Výber pokroku znamená nielen odmietnutie všetkého toho, čo brzdí rozvoj krajiny, ale predpokladá najmä aktívnu snahu všetkých občanov…“

Celkovo možno vystúpenie K.-Ž. Tokajeva na Ľudovom kurultaji vnímať ako programové smerovanie Kazachstanu v roku 2024 a kúsok ďalej. Vlastne, nielen ako programové, ale aj ako detailizačný námet. Potvrdzuje to aj návrh K.-Ž. Tokajeva novelizovať, upraviť, resp. aktualizovať jeden zo symbolov krajiny – štátny znak: „…najdôležitejšie je, aby sa (pozn. štátny znak) stal symbolom, ktorý zjednocuje všetkých, ktorý zrkadlí snahu spoločnosti smerovať k svetlej budúcnosti…“ K tejto špecifickej téme sa vrátime neskôr samostatným zamyslením, v čom je lepší symbol snežného leoparda, než symbol ušľachtilého koňa.

Tretie stretnutie Kurultaja sa stalo jedným z kanálov, kde mal prezident priestor tlmočiť svoje pozície, ako a kam má smerovať Kazachstan. Kazašský prezident vo svojom vystúpení optimisticky deklaroval, že Kazachstan je de facto dedičom Veľkej stepiZlatej hordy. Nevieme, či by Lev Nikolajevič Gumiľov s týmto hodnotením súhlasil, ale faktom je, že Astana robí všetko preto, aby sa stredoázijské dejiny písali tak, ako si to Celinograd – Akmola – Akmolinsk – Astana – Nur-Sultan a opäť dnešná Astana, želá. Ako dejiny Veľkej stepi!

Robiac inventúru vystúpenia prezidenta K.-Ž. Tokajeva možno konštatovať, že  Kazachstan v zásade ide cestou zvyšovania svojho civilizačného potenciálu. To aj preto, aby sa nezabúdalo – slovami A. Kunanbajulyho – na „…dobré skutky…“

Samotný Kurultaj, alebo ak chcete Zhromaždenie, túto paradigmu len a len potvrdzuje!

Autor je emeritný vysokoškolský učiteľ

Snímky: www.akorda.kz

1] Pozri: Атырау — Википедия (wikipedia.org)
[2] Pozri: https://noveslovo.eu/archiv/slova-ponauceni/
[3] Pozri: Курултай — Википедия (wikipedia.org)
4] Podrobnejšie pozri: О создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан — Официальный сайт Президента Республики Казахстан (akorda.kz)
[5] Полный текст выступления Токаева на Национальном курултае: 15 марта 2024 19:16 – новости на Tengrinews.kz
[6] Bližšie pozri: Президент сформулировал предельно выверенный перечень общенациональных ценностей – Ерлан Карин – Rus.azattyq-ruhy.kz
[7] Ходжа Ахмед Ясауи: как поэт из Сайрама повлиял на популяризацию ислама (nur.kz)
[8] Важно выстроить цельный и масштабный исторический нарратив – Карин об итогах Национального курултая (kazpravda.kz)

(Celkovo 195 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter