Držme sa správneho smeru

Tento rok si pripomíname 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Odvtedy sa bilaterálne vzťahy medzi Čínou a Slovenskom naďalej rozvíjali, výmeny a spolupráca v rôznych oblastiach priniesli plodné výsledky a tradičné priateľstvo medzi dvoma krajinami sa časom upevnilo. Ako hovorí čínske príslovie: „Iba vtedy, keď sú základy pevne položené, môže byť budova postavená navysoko.“ Keď sa pozrieme späť na históriu nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, fakt, že naše bilaterálne vzťahy dosiahli rýchly rozvoj, je v konečnom dôsledku výsledok toho, že obe strany vždy dodržiavali princíp jednej Číny, postupovali rovnakým smerom a napredovali ruka v ruke.

Princíp jednej Číny je politickým základom pre nadviazanie diplomatických vzťahov a rozvoj priateľskej spolupráce medzi Čínou a Slovenskom. Je to tiež slávnostný záväzok, ktorý slovenská strana prijala voči Číne. V roku 2003 Slovensko v „Spoločnom vyhlásení Čínskej ľudovej republiky a Slovenskej republiky“ jasne potvrdilo, že na svete je len jedna Čína, že vláda Čínskej ľudovej republiky je jedinou zákonnou vládou reprezentujúcou Čínu a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou Číny, že slovenská strana bude vyznávať princíp jednej Číny a nebude udržiavať s Taiwanom oficiálne vzťahy ani oficiálne kontakty v žiadnej podobe, a že Slovensko bude s Taiwanom udržiavať len obchodné a hospodárske vzťahy vedené súkromným sektorom. Čína oceňuje dlhodobý záväzok slovenskej strany a jej dodržiavanie politiky jednej Číny.

Dňa 20. mája sa v taiwanskom regióne koná „inauguračná ceremónia“ pre takzvaného „zvoleného prezidenta“. Ide o ďalšiu politickú sebapropagáciu politických síl za „nezávislosť Taiwanu“ v snahe udeliť Taiwanu štatút „suverénnej krajiny“, ktorá vážne porušuje princíp jednej Číny.

Taiwan vždy patrí Číne. Po sebe nasledujúce čínske centrálne vlády postupne zriadili na Taiwane administratívne orgány na vykonávanie jurisdikcie. „Káhirská deklarácia” z roku 1943 jasne stanovila, že Taiwan a ostrovy Penghu, ukradnuté Japonskomm mali byť vrátené Číne. „Postupimská deklarácia” z roku 1945, zameraná na ukončenie druhej svetovej vojny, potvrdila, že „ustanovenia Káhirskej deklarácie budú implementované“. V tom istom roku čínska vláda oznámila, že „obnoví výkon suverenity nad Taiwanom“, čím legálne a de facto získala Taiwan späť. Hoci sa obe strany Taiwanského prielivu dostali do osobitného stavu dlhodobej politickej konfrontácie, skutočnosť, že pevnina a Taiwan patria tej istej Číne, sa nikdy nezmenila a čínska suverenita a územná celistvosť neboli nikdy rozdelené. Otázka Taiwanu je čisto vnútornou záležitosťou Číny. Taiwan nikdy nebol a ani nebude štátom.

Princíp jednej Číny má jasný význam. Na svete je len jedna Čína, Taiwan je jej súčasťou a vláda Čínskej ľudovej republiky je jedinou zákonnou vládou reprezentujúcou Čínu. Princíp jednej Číny je základnou normou medzinárodných vzťahov a všeobecným konsenzom medzinárodného spoločenstva. Je politickým základom, aby Čína nadviazala a rozvíjala vzťahy so 183 krajinami, vrátane Slovenska. Potvrdila to rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 2758 v roku 1971. Názov používaný Organizáciou Spojených národov pre Taiwan je „Taiwan, provincia Číny“.

„Mierové zjednotenie, jedna krajina, dva systémy“ je naša základná politika pri riešení taiwanskej otázky. Sme ochotní viesť komunikáciu a demokratické konzultácie medzi oboma stranami Taiwanského prielivu na základe princípu jednej Číny a „konsenzu z roku 1992“, aby sme spoločne prediskutovali plán na podporu mierového a integrovaného rozvoja vzťahov oboch strán Taiwanského prielivu a mierové zjednotenie vlasti. Sme ochotní vytvoriť široký priestor pre mierové zjednotenie a usilovať sa o perspektívu mierového zjednotenia s najväčšou úprimnosťou a najväčším úsilím. Zároveň je červená čiara  Číny veľmi jasná, to znamená, že nikdy nedovolíme, aby sa Taiwan oddelil od Číny.

Ísť proti trendu histórie je odsúdené na neúspech. Po regionálnych voľbách na Taiwane viac ako 180 krajín a medzinárodných organizácií opätovne potvrdilo svoje dodržiavanie princípu jednej Číny, čo plne dokazuje, že dodržiavanie princípu jednej Číny je všeobecným konsenzom medzinárodného spoločenstva. Mier a stabilita v Taiwanskom prielive nie sú len ašpiráciou čínskeho národa a ľudu, ale vnesú stabilitu aj do sveta a prinesú viac príležitostí pre prosperitu a rozvoj všetkých krajín. Súčasná napätá situácia v Taiwanskom prielive má korene v tajnej dohode Demokratickej pokrokovej strany s vonkajšími silami s cieľom „získať nezávislosť Taiwanu“. Úplné zjednotenie Číny je historickou nevyhnutnosťou a trendom doby, akýkoľvek pokus zabrániť veľkej veci zjednotenia Číny bude určite neúspešný.

Keď sa pozrieme späť do minulosti, Čína a Slovensko nasledovali historický trend a dodržiavali princíp jednej Číny. Naše bilaterálne vzťahy obstáli v skúške medzinárodných zmien a skutočne prospeli obom národom. Ak sa pozrieme do budúcnosti, vzťahy medzi Čínou a Slovenskom sa môžu naďalej zdravo a stabilne  rozvíjať, a lepšie prospievať obom národom, len ak sa budeme držať správneho smeru a neustále upevňovať politický základný kameň dodržiavania princípu jednej Číny. Čína je ochotná vziať 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom ako príležitosť spolupracovať so Slovenskom s cieľom podporiť prehĺbenie vzťahov medzi oboma krajinami, otvoriť novú kapitolu v bilaterálnych výmenách, spolupracovať na budovaní komunity ľudského osudu a spoločne vytvoriť lepšiu budúcnosť!

Autor, J. E. CAI Ge, je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom ČĽR v SR

Úvodná snímka: Podujatie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova 13. mája 2024, hosťom ktorého bol veľvyslanec CAI Ge (v strede)

(Celkovo 206 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter