Veřejná a participativní ekonomika

Úvod

Kniha Veřejná a participativní ekonomika se snaží vyplnit mezeru, která existuje v českém ekonomickém prostředí. Toto prostředí bylo silně formováno neoliberální transformací a toto „dědictví“ v české odborné debatě, ale i hospodářské praxi dominuje dodnes.

svihlikova_kniha-640x390.png

Je přitom patrné, že „jiné“ typy ekonomických struktur, než ty založených čistě na zisku (a na krátkodobém uvažování) jsou na vzestupu. Důvodů je řada, od ekologických motivů po snahu o větší demokratizaci ekonomického života, zodpovědnost vůči dané lokalitě až ke snaze vylepšit sociální kohezi společnosti. Moderní technologie, které mají decentralizační povahu (typickým příkladem je 3D tisk), tyto tendence k větší občanské participaci a výrobní lokalizaci dále posilují.

Pandemie ukázala, jak je důležitá role státu. Nejen jako garanta sociálního smíru, ale také jako strategické jednotky, která umí vyhodnocovat situaci a implementovat opatření k ochraně života a zdraví svých občanů. K tomu ale, jak se v praxi ukázalo, patří také stát, který má ekonomickou sílu a dostatečný prostor pro suverénní ekonomickou politiku. Nelze se přitom omezit „jen“ na podpůrná opatření (která jsme mohli pozorovat u řady vyspělých zemí, včetně ČR) jako je ochrana pracovních míst či různé typy podpor pro odvětví, jež byla postižena uzávěrou.

Je patrné, že nadále nelze přehlížet strukturální otázky. Těžko lze za odolné ekonomiky definovat ty, které nedokáží mobilizovat své strategické průmyslové kapacity a nemají nad nimi kontrolu. Strukturální témata se nutně objeví i v souvislosti s probíhajícími změnami v mezinárodní dělbě práce. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) očekává výrazné změny v dlouhých komplexních výrobních řetězcích kontrolovaných nadnárodními firmami. Jejich zranitelné stránky pandemie Covid-19 plně vyjevila, a zároveň otevřela dveře pro posílení trendů jako reshoring, regionalizaci výroby a samozřejmě i lokalizaci, která je rovněž tématem této knihy.

Následky pandemie budou hluboké a dlouhodobé. Patřit k nim bude i dluhové břemeno, které řada zemí naakumulovala v souvislosti se stimulačními programy na podporu ekonomik. Téma daní, velikosti veřejného sektoru a přístupu k němu, by bylo silně akcentováno i bez pandemie Covid-19, např. z důvodu demografického vývoje či rostoucímu tlaku na zdaňování aktérů, kteří se doposud zdanění úspěšně vyhýbali. Nárůst dluhu většiny vyspělých zemí však otevírá zcela nové otázky po podobě veřejného sektoru a daňového mixu. Objevují se i méně tradiční návrhy obsahující požadavek na silnější angažmá centrálních bank v řešení dluhového břemene.

V neposlední řadě pandemie ukázala, že téma odolnosti společnosti vůči krizím bude klíčovým tématem 21. století. V současné době obrovských nerovnováh v oblasti ekonomické, finanční, sociální, ekologické, ale bohužel také za napjaté situace v oblasti mezinárodních vztahů, by bylo naivní si myslet, že pandemie Covid-19 byla poslední velkou krizí. Právě to, jak jednotlivé společnosti budou  či nebudou schopny odolávat šokům a krizím (a odrážet je, příp. zpracovávat), nemilosrdně roztřídí země na úspěšné a na ty, které se mohou potýkat s dezintegrací, vnitřními konflikty a ekonomicko-sociálním úpadkem. Občanská participace může být jednou z cest zvyšování odolnosti společnosti, posílení demokratických tendencí a stability společnosti.

Cestou vpřed není egoismus podpořený krátkodobými úvahami „urvi, co můžeš“, což právě pandemie tvrdě a jasně ukázala.

Veřejná a participativní ekonomika chce zdůraznit nejen nový technologický vývoj a jeho možnosti v rozvoji odolných lokálních struktur, ale také to, že ekonomika má především sloužit lidem a nikoliv obráceně.

(Text uverejňujeme v spolupráci s českým webovým časopisom !Argument)

 

(Celkovo 3 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter