Prečo práve Novomeský?

Pred rokom sme si pripomenuli 110. výročie narodenia Laca Novomeského. Jedného z najväčších Slovákov, ktorý pokračoval v odkaze národných dejateľov a počas svojho pôsobenia sa snažil vytvoriť pokrokovú, sociálne spravodlivú a kultúrnu spoločnosť. Novomeský však nezostal iba pri teórii, a nie sú to iba jeho básne, ktoré nám zostali ako príklad autentického a unikátneho umenia, v ktorom je ukrytý odkaz a posolstvo lepšieho a spravodlivejšieho sveta, ale je to aj jeho dnes opomínané pôsobenie vo funkcii povereníka pre školstvo a osvetu, kedy sa na zmene sveta sám podieľal. Počas svojho päťročného pôsobenia vybudoval a vytvoril podmienky pre vznik niekoľkých kultúrnych, osvetových a vzdelávacích inštitúcií – od škôl, divadiel, vydavateľstiev až po monumentálne inštitúcie – Slovenskú národnú galériu, Slovenskú filharmóniu, VŠMU, VŠVU, ochotnícke divadlá a vytvorenie nových kultúrnych centier v regiónoch.

l._perny_v_senici_o.jpgLukáš Perný pri vystúpení.

Dnes sa na tohto velikána nepriamo zabúda a preto si mimoriadne cením aj toto podujatie, ktoré je jedným zo spôsobov, ako poslať jeho odkaz ďalej. Úloha umenia je podľa Novomeského jednak v poskytnutí útechy, je liečivom duše, a jednak spoločensky užitočná činnosť, ktorá kultivuje a šľachtí spoločnosť. Vy, mladí priatelia ste tí, kto môže opätovne vzkriesiť toto poslanie umenia – umenia, ktoré  posúva spoločnosť dopredu.

Novomeský vo svojich textoch upozorňoval na povinnosť umelca kriticky reagovať na svet a nebyť ľahostajný. On sám nosil svetlo v čase tmy, postavil sa proti fašizmu a organizoval Slovenské národné povstanie. A vari nie je situácia podobná aj dnes? Nie je to iba kultúrny, morálny a etický úpadok spoločnosti, ktorý by malo umenie reflektovať, ale je to aj situácia, v ktorej sa nás mocnosti snažia dohnať k novej svetovej vojne. Domnievam sa, že Novomeského protivojnový a všeslovanský odkaz je v dnešnej pohnutej dobe mimoriadne aktuálny. Pripomeňme si básnikovu tvorbu: Až sa zas budú básne čítať a v ľuďoch ľudí spoznáš zas, až roztopí sa v mútnych vodách  jesenný sneh i jarný mráz, jak úbohý bol, povieme si,  čas pušiek, dýk a náreku, v ktorom bol básnik nepotrebný  a človek cudzí človeku.“

Novomeský inšpirovaný Herderom a Štúrom bol presvedčený, že práve my Slovania máme jedinečnú úlohu ukázať svetu, že národy dokážu spolupracovať v mieri a socializme. Praktickou realizáciou všeslovanskej vzájomnosti bol náš pevný vzťah s Čechmi a spolupráca s ostatnými slovanskými krajinami v rámci socialistického bloku. Našu krajinu vnímal ako most medzi ľudským východom a kultivovaným západom. Dnes sa nás západné mocnosti snažia vohnať do vojny s Ruskom, brat brata vraždí na Ukrajine, svet dáva obrovské peniaze na zbrojenie a ľudstvo opakuje opäť svoje chyby. Sám autor sa vyjadril: „pre nás okrem iného znamená Rusko slovanský štát, i slovanskú baštu; baštu novoponímaného Slovanstva, Slovanstva v zmysle súdržnosti a spolupráce národov pochádzajúcich zo slovanského kmeňa. … Slovenská kultúra môže nájsť čestný zástoj v onom splývaní  „Východu“ a „Západu“ a sama sa môže stať obrazom rodiacej sa  syntézy nových myšlienok, vyjadrujúcich podstatné túhy človečenstva tzv. Východu a kultivovanosti tzv. Západu.“ Pripomínam tento Novomeského odkaz najmä pre mladých ľudí, ktorí sú najvďačnejšou obeťou mediálnej manipulácie a vojnovému štvaniu proti Východu. Novomeský ponúka univerzálne a dodnes platné východisko – byť mostom a nie bojovým poľom.

Súťaž Literárna Senica Laca Novomeského nesie meno veľkého básnika, ktorý svojou poéziou svietil na cestu. Nasledovať jeho odkaz je veľkým poslaním mladých básnikov, pretože ponúka liek na únik z hypermodernej prázdnoty v podobe šírenia tých najvyšších ideálov, ktoré dnešnej spoločnosti tak nesmierne chýbajú. Pevne verím, že vy, mladí básnici zoberiete do rúk svoju vznešenú úlohu zodpovedne a stanete sa ďalšími nasledovníkmi nositeľov ohňa spravodlivosti, pravdy a ľudskosti.

Prečo práve Novomeský? História už čoskoro ukáže, že ľudstvo bude musieť od základu zmeniť svoje myslenie, aby vôbec bolo schopné prežiť. Osobnosti ako Laco Novomeský patria k tým, ktoré ukázali cestu a budú veľkou inšpiráciou aj pre budúcnosť. A budúcnosť patrí práve vám, mladej generácii autorov.

Foto: Radovan Samek

Viac o vyhodnotení súťaže:
Ocenení autori XXIX. Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2015
Zborník
Fotogaléria

(Celkovo 3 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter