Antikapitalistická intervencia do verejného priestoru od Martina Kochana počas Divadelnej Nitry 2014

kochan_1.jpgDňa 26. septembra 2014 sa na nitrianskom námestí uskutočnila performance/intervencia do verejného priestoru[1] nominanta na tohtoročnú Cenu Oskára Čepana Mgr. MgA. Martina Kochana „Peniaze nie sú kapitál“ v rámci Divadelnej Nitry 2014. Performance prakticky spočívala z rozdávania letákov a prezentácie grantových peňazí ako „sochy“, ktorá je semiotickým odkazom na hodnotovú vyprázdnenosť dnešnej post-spoločnosti, v ktorej sa stali primárnou prioritou a hodnotou peniaze. „Socha plná peňazí“ sémanticky odkazuje na umelecké dielo, ktoré za ne malo byť z grantu realizované, avšak je ukryté v samotných peniazoch. Ide o autorovu reakciu na znevažovanie umenia a filozofie v súčasnej trhovo vedenej spoločnosti. Hlavnou myšlienkou bolo znechutenie z neoliberálnej paradigmy: „nie je podstatné umelecké dielo, ale koľko peňazí zarobí.“ Zároveň autor poukazoval na povyšovanie nezmyselnej, ale dobre platenej práce. Akoby išlo o výtvarné/experimental art vyústenie Bělohradského témy o post-spoločnosti bez zmyslu („Zmysel stavby predsa nespočíva v jej postavení, ale v jej zmysle pre spoločnosť, v jej užitočnosti.“)[2] Kontextuálne táto myšlienka nadväzuje aj na tému festivalu Divadelná Nitra, ktorý upozorňuje na zmysel umenia v post-spoločnosti (logo symbolicky značí preškrtnutý nápis ART).[3]

Kochanovi ide o akési prepojenie filozofie a umenia, v ktorom nejde ani tak o obdiv „artefaktu“, ale o to, aby sa recipient zamyslel, zastavil alebo v extrémnom zmysle prehltol tú bájnu tabletku, ktorá odpája od matrixu.[4]

Reakcie ľudí boli pozitívne. Mnohí sa zamysleli, diskutovali, vyjadrili obdiv myšlienke; niektorí absolútne nepochopili, niektorí to pochopili tak, že treba umelca podporiť, iní (konkrétne štyri hlúpe pubertiačky „dig móre peňáže, pome si zebrať, budem bohatá, jaká socha, ved tu neni žánná socha“) začali sochu rozkrádať. Performance splnila svoj účel: ľudia sa zamysleli nad zmyslom peňazí, zmyslom práce v post-spoločnosti (Martin Kochan odkazoval aj na myšlienku nepodmieneného základného príjmu).

kochan_2.jpg

Ide o praktické vyústenie zmyslu avantgardného a experimentálneho umenia – vyjsť z galérii do ulíc/verejných priestorov a ovplyvňovať spoločnosť priamym kontaktom s ľuďmi (od robotníkov, študentov, pracujúcich, podnikateľov, bezdomovcov, deti až po „divných týpkov“). Podobné performance a experimenty robili v 60. rokoch kontraštruktúry a kontrakultúrne hnutia (Weatherman, RAF, Kommune 1, Yippies, art-hnutie Black Mask [neskôr The Moterfuckers], radikálne hnutie King Mob z Londýna a hnutie The Diggers zo San Francisca).[5] O aspekte kultúry a umenia, ktoré sa podieľa na kvalitatívnej zmene spoločnosti som písal vo svojej práci o úlohe kulturológie, kde boli umiestnené aj fotografie Martina Kochana.[6]  Autor Martin Kochan dodáva: „Keď prídem domov z výstavy alebo rezidencie, otec sa ma často pýta, kde som bol a dodáva, že ho nezaujíma, čo som tam realizoval, lebo tomu nerozumie (ani nechce rozumieť), ale koľko peňazí som zarobil. Toto je moja odpoveď na dnes, že v Nitre som realizoval peniaze!“[7]

kochan_3.jpg

Martin Kochan: „Peniaze nie sú kapitál – dielo, ktoré som mal realizovať v Nitre, som nerealizoval, namiesto toho som rozmenil peniaze, ktoré boli určené na produkciu diela na drobné centy a vystavil som ho. Ide  o kritiku platenej práce na Slovensku, mentalitu niektorých obyvateľov tejto krajiny, mamonárstvo. Veľmi ma hnevá, že často ľudia sa nezaujímajú o zmyslel práce, ktorý vykonávajú, ale o množstvo peňazí, ktoré zarobia. Bohužiaľ, často aj moji blízki sa ma nepýtajú, čo som realizoval a prečo som to realizoval, ale sa ma pýtajú, čo som za to dostal – koľko peňazí. Množstvo peňazí považujú za dôležitejšiu hodnotu ako zmysel toho, čo robia! Tak preto toto gesto.“ [8]

kochan_4.jpg

Z ďalších projektov Martina Kochana

„Nikto mi neuverí, dnes som sa kúpal vo švajčiarskom zlate pred národnou bankou! Iniciatíva za základný príjem vo Švajčiarsku, aby každý dostával peniaze bez ohľadu na to, či chodí do roboty alebo nie. Je tam vysypaných 400 000 frankov na zemi, 8 000 000 mincí. Dnes som v tom plával… kritika neplatenej práce a zmyslu práce. “ [9]

kochan_5.jpg

Kto je na obrázku? KO__AN

kochan_7a.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=u08BGbpE21A

Výber z tvorby antikonzumnej revolúcie, kritiky kapitalizmu a iných foriem intervencií

kochan_6.jpg

Horiaci smetiak – monument slobody

„V tejto práci som otvoril tému pouličného osvetlenia cez objekt, v ktorom som spojil klasický pouličný smetiak s plameňom prebratým z motívu Sochy slobody. Ide o spojenie ,vysokého‘ (plameň z monumentu Sochy slobody) s ,nízkym‘ (smetný kôš). Je to niečo, čo slúži funkčne na odpad a časť niečoho, čo slúži ako orientačný bod, na navigáciu. Monument slobody znázorňuje plameň svietiaci na cestu k slobode, metaforu slobody či spomienku na minulosť. Smetiak symbolizuje objekt, čo sa plní, vyprázdňuje a mení polohu na kolieskach. Je miestom ukladania, vyhadzovania, skladovania nepotrebných vecí, schránok, obalov čakajúcich na recykláciu, obnovu. Horiaci smetiak je znakom rebélie, slúžil ako barikáda počas demonštrácií vo svete či ako prostriedok na ochranu pred násilím, streľbou. Je to akýsi alternatívny, flexibilný monument slobody, svetla, vzdoru a priateľstva. Tým, že objekt má v sebe autonómny zdroj elektriny a je na kolieskach, záležalo iba na ľuďoch, kam ho počas akcie biela noc 2012 nainštalujú.“[10]

kochan_7.jpg

Všetky ostatné práce Martina Kochana
http://martinkochan.com/#prace

Životopis Mgr. MgA. Martin Kochana

Slovenský umelec Mgr. MgA. Martin Kochan, (1981) je sochár, ktorý sa venuje aj akčnej maľbe, fotografii a performance. Ako inšpirácia mu slúžia kultúrne stereotypy. V jeho dielach je prítomná irónia, humor či paródia. Svojou tvorbou reaguje i na súčasné politické udalosti. Absolvoval FaVu VUT v Brne. V súčasnosti žije a tvorí v Trnave. Estetik Peter Molari o Kochanovi a jeho tvorbe s Cyrilom Blažom píše: „Dobre mierený vtip je často účinnejší než strohá kritika. Tak sa dajú opísať fotografie Martina Kochana a Cyrila Blaža. No nemôžeme povedať, že ide iba o záznamy situačných anekdot. Irónia je spôsob, akým demaskujú bizarnosť reality. V duchu ,vagabundskej‘ estetiky sa túlajú mestom, odhaľujú zabudnuté krajiny alebo aranžujú vlastné – od post industriálneho predmestia po hyperkonzumný mikrokozmos obchodného centra. Vytvárajú nové kontexty reagujúce nielen na atmosféru doby s odkazmi na populárnu kultúru, ale aj na históriu umenia a jeho inštitucionálne vnímanie, vykresľujúce ho ako nedotknuteľnú a okolím neznečistenú slonovinovú vežu,”[11] Martin Kochan sa venuje vo svojej tvorbe kritike špeciálne slovenského kapitalizmu, ktorému sa účinným spôsobom vysmieva. Podľa Kochana stavia súčasný kapitalizmus na základoch minulého režimu bez pridanej hodnoty; zamýšľa sa nad  zmyslom slovenského kapitalizmu, ktorý za 24 rokov neustále devaluje navonok tvarovo, tak vnútorne hodnotovo. Performance alebo intervencia do verejného priestoru „Peniaze nie sú kapitál“ tvoria peniaze, ktoré mali byť určené na produkciu umeleckého diela, ktoré „rozmení na drobné“ a vystaví ich vo verejnom priestore v upravenom prívesnom mobil-vozíku alternatívnej platformy Mobil občianskeho združenia Verejný podstavec, ktoré slúži na prezentáciu súčasného výtvarného umenia na netradičných miestach a zároveň umožňuje flexibilne reagovať na rôzne spoločenské vplyvy. 

kochan_8.jpg

Zdroje a odporučené odkazy:

MOLARI, P. Kochan a Blažo ukážu svoje vtipné a bizarné fotky… In. Trnava-live.sk. [cit. 2014-29-9]. Dostupné online: http://www.trnava-live.sk/2014/03/04/kochan-a-blazo-ukazu-svoje-vtipne-a-bizarne-fotky-v-knihkupectve-af/

Oficiálna stránka Martina Kochana. http://martinkochan.com/#prace
Martin Kochan. In: Facebook [online]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné z: https://www.facebook.com/martin.kochan.121

BĚLOHRADSKÝ, V. 2013. Před půlnocí. In Česká televize, 2013 ]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné online: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/413231100252040/

PERNÝ, L. Umenia a kultúra. In: Nacoumenie.sk. Dostupné onlline: http://nacoumenie.sk/umenie-a-kultura/  

PERNÝ, L. Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti. In: Nové Slovo. 2014 ISSN 1336-2984. Dostupné online: noveslovo.sk/c/Uloha_kulturologie_zaciatkom_21_storocia_alebo_kultura_v_neoliberalnej_postspolocnosti#_ftn4
http://oskarcepan.sk/

Fotografie:
Martin Kochan, Marcell Isko

Príspevok redakcii poskytol autor, pravidelný spolupracovník Slova


[1] Intervencia do verejného priestoru ako istý druh revolučného umenia, ktoré na Slovensku predstavuje Martin Kochan.
[2] BĚLOHRADSKÝ, V. 2013. Před půlnocí. In Česká televize, 2013 ]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné online: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/413231100252040/
[3] PERNÝ, L. Umenia a kultúra. In: Nacoumenie.sk. Dostupné onlline: http://nacoumenie.sk/umenie-a-kultura/ 
[4] Ontologický problém (ne)poznateľnosti pravdy predostrený v popkultúrnom filme Matrix (1999)
[5] „Organizovali happeningy (napr. The Death Of Money), free parties s hudbou Grateful Dead, Jefferson Airplane a Janis Joplin, pouličné divadlo a inšpirovali taktiež Yippies. Pre zmenu v New Yourku vznikla z dada skupiny Black Mask zdôrazňujúcej potrebu revolučného umenia (založenej básnikom B. Moreom a básnikom D. Georgakasom), afinity anarchistická konštaštruktúra Up Against the Wall Motherfuckers: protestovala po boku progresívnych labouristov a maoistov, pomohla prevziať kontrolu nad univerzitou v Columbii;podieľala sa napr. aj na free koncertoch vo Filmore East Billa Grahama (zahrali tu napr. aj MC5).“ Viac v pripravovanej monografii: PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve. Katedra kulturológie FF UKF v Nitre v spolupráci s MSD, Novým Slovom a ASA. 2014. 90 s., s. 23
[6] Pozri bližšie: PERNÝ, L. Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti. In: Nové Slovo. 2014 ISSN 1336-2984. Dostupné online: noveslovo.sk/c/Uloha_kulturologie_zaciatkom_21_storocia_alebo_kultura_v_neoliberalnej_postspolocnosti#_ftn4
[7] Martin Kochan. In: Facebook [online]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné z: https://www.facebook.com/martin.kochan.121
[8] Martin Kochan. In: Facebook [online]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné z: https://www.facebook.com/martin.kochan.121
[9] Martin Kochan. In: Facebook [online]. [cit. 2014-29-9]. Dostupné z: https://www.facebook.com/martin.kochan.121
[10] Oficiálna stránka Martina Kochana. http://martinkochan.com/#prace
[11] MOLARI, P. Kochan a Blažo ukážu svoje vtipné a bizarné fotky… In. Trnava-live.sk. [cit. 2014-29-9]. Dostupné online: http://www.trnava-live.sk/2014/03/04/kochan-a-blazo-ukazu-svoje-vtipne-a-bizarne-fotky-v-knihkupectve-af/

(Celkovo 4 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter