Amnestia v Kazachstane

Čitatelia Slova si určite spomenú nielen na komentár zo dňa 19. januára 2022[1], ale aj na to, že Kazachstan de facto začal rok 2022 tým, že musel čeliť pokusu o štátny prevrat a hrozbe deštrukcie svojej vlastnej štátnosti.

Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev ako kompetentný a zodpovedný prezident členskej krajiny Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti – OZKB (Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ požiadal organizáciu o pomoc, pretože „… v krajine sa dialo niečo nepekné, niečo, čo pod krstným otcovstvom niekoho putuje po svete a niečo, čo rozdáva bolesť a chaos ľuďom plnými priehrštiami…“

O niekoľko dní mierové sily OZKB po splnení (v spolupráci s miestnymi bezpečnostnými zložkami) dôležitých úloh na zabezpečenie poriadku v krajine podľa dohody išli domov.

Dňom 19. januára 2022 sa v Kazachstane skončil aj mimoriadny stav vyhlásený prezidentom Kazachstanu a krajina sa začala vracať do občianskeho normálu.

Momentka z januárových udalostí. Foto: www.zakon.kz

Ale ešte raz si treba pripomenúť, Kazachstan, Kazaši a všeobecne Kazachstanci v januári 2022 čelili dovtedy pre krajinu nevídanej a bezprecedentnej výzve – pokusu o podkopanie ústavného systému a poriadku v krajine, ktorá si pripomína tridsiate výročie nezávislosti (1991).

Rozhodnosť a rýchlosť opatrení – stop destabilizácii

Napriek brutálnosti a až fatálnosti konania „januárových revolucionárov“ prezident K.-Ž. Tokajev okrem opatrení na zabezpečenie sociálno-politickej, sociálno-ekonomickej a bezpečnostnej situácie v krajine prijal dôležitý budúcnostný koncept.

Dal všetkým úrovniam OČTK, okrem toho, že mali voľné ruky – a čo je dôležité pre budúci konsenzus (bez toho to nejde, čoho je Slovensko dôkazom) – jasný pokyn! Vyšetrovať, vyšetriť, ale dodržiavať zákon a nedopustiť porušovanie zákonných práv občanov!

Súčasne s týmto rozhodnutím K.-Ž. Tokajev uložil povinnosť kompetentným štátnym orgánom postarať sa o núdzne rodiny (a osoby), ktoré boli dotknuté (napr. smrťou rodinného príslušníka alebo zničením osobného majetku). Teda okrem morálnej podpory im treba vyplatiť zodpovedajúcu finančnú kompenzáciu.

Napriek tomu, že OČTK veci vyšetrili, jasne zdokumentovali, pre poučenie, pochopenie, pre budúcnosť, ale najmä pre spravodlivosť, keď bola preukázaná účasť a vina účastníkov januárových udalostí, vedenie krajiny sa rozhodlo časť „januárových revolucionárov“ amnestovať.

Dňa 2. novembra 2022 podpísal prezident K.-Ž. Tokajev dokument, zameraný na posilnenie národného zmierenia, bez ktorého nemôže napredovať žiaden štátny útvar. Podpísal zákon O amnestii (Закон Республики Казахстан Об амнистии)[2], ktorá by sa mala týkať asi 1 500 osôb.

Ďalšie koncepčné opatrenia

V Posolstve… z 1. septembra 2022[3] K.-Ž. Tokajev avizoval, ako segment humanizácie systému presadzovania (a vymáhania) práva v Kazachstane, posilňovanie nezávislosti súdnictva a minimalizovanie administratívneho a vládneho tlaku na právny systém.

Jedným z  krokov v tejto oblasti je prijatie ústavného zákona O Ústavnom súde Kazašskej republiky (Конституционный закон Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан»)[4]

Sociálna dimenzia

Treba si všimnúť aj sociálny aspekt januárových udalostí, ktoré ukázali dôležitosť zvýšenia pozornosti vlády sociálnym problémom obyvateľstva.

Osobitne treba spomenúť opatrenia na podporu mládeže artikulované v spomenutom Posolstve…. Prezident K.-Ž. Tokajev napríklad počas svojho prejavu navrhol zriadiť Štátny fond – deťom («Нацфонд – детям»). O čo ide? De facto navrhol, aby Štátny fond Kazachstanu preposielal (ročne) 50 % z investičného zisku na špeciálne sporiace účty detí do 18 rokov bez možnosti a práva z týchto účtov sťahovať financie pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa. Navyše, nasporené peniaze by sa mohli a mali využiť výlučne na zabezpečenie bývania alebo získanie vzdelania.

Nemožno opomenúť zvýšenie minimálnej mzdy a taktiež vytvorenie štátneho sociálneho fondu Қазақстан халқына(Ľudu Kazachstanu).[5]

V predvečer volieb

Môže sa zdať, že v predvečer predčasných prezidentský volieb (20. novembra 2022) ide len o populistický ťah hlavného kandidáta na post prezidenta Kazachstanu.

V danej chvíli však skôr netreba hovoriť o populizme (pretože my na Slovensku vo všetkom vidíme buď populizmus alebo snahu špekulovanie, v čom nás utvrdzujú naši plagiátori) v podmienkach Kazachstanu. Ide o demonštráciu toho, že aj vo vypätom predvolebnom období, v čase keď sa svet (a najmä Európa) dobrovoľne potáca na hrane energetického krachu, v rozhodnutí o amnestii treba identifikovať snahu Kazachstanu o posilňovanie princípov sociálne orientovaného štátu a realizáciu konceptu budovania spravodlivého Kazachstanu v 21. storočí.

A je tu ešte jedna dimenzia. Kategória – odpustenie. Nakoniec Mahátma Gándhí raz povedal:

„Slabí nikdy nedokážu odpustiť. Odpustenie je vlastnosťou silných.“

V Kazachstane vykročili k odpusteniu!

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

Súvisiace články:
Kazachstan po potlačenom pokuse o prevrat | noveslovo.sk
Astana – predvolebná aktualita – Noveslovo

Poznámky

[1] Pozri: Kazachstan po potlačenom pokuse o prevrat | noveslovo.sk

[2] Plný text pozri: Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2022 года № 152-VII «Об амнистии» (zakon.kz)

[3] Plné znenie vystúpenia pozri:

Полный текст Послания Президента народу Казахстана (kazpravda.kz)

[4] Bližšie k vývoju pozri:

Досье на проект Конституционного закона Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан» (август 2022 года) (zakon.kz)

[5] Ako fond funguje a aké sú jeho ciele pozri:

Как подать заявку на помощь из фонда «Казакстан халкына» ᐈ zakon.kz

(Celkovo 178 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter