Nová cesta Číny, nové príležitosti pre svet

V dňoch 16. až 22. októbra sa v Pekingu konal 20. zjazd Komunistickej strany Číny. Ide o veľmi dôležitú udalosť tejto doby, kedy Komunistická strana Číny vedie čínsky ľud cestou budovania všestranne modernej socialistickej krajiny a smeruje k cieľu druhej storočnice. Zjazd komplexne zhodnotil a zhrnul prácu za posledných päť rokov, veľké zmeny novej éry za uplynulých desať rokov, a z vedeckého hľadiska načrtol plán rozvoja Číny do budúcnosti. Prvé plenárne zasadnutie 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny zvolilo nové vedenie Ústredného výboru a súdruh Si Ťin-pching, na snímke, bol jednohlasne opätovne zvolený za generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. To plne stelesňuje vôľu celej strany, zjednotený konsenzus celej strany, odráža očakávania ľudí a kladie pevný politický základ pre realizáciu cieľa druhej storočnice.

1. Veľké úspechy Číny v desaťročí novej éry

Od 18. zjazdu Komunistickej strany Číny, pod pevným vedením Ústredného výboru Komunistickej strany Číny so súdruhom Si Ťin-pchingom v jeho jadre a vedeckým vedením Si Ťin-pchingovho myslenia o socializme s čínskymi charakteristikami v novej ére, celá strana a ľudia všetkých etnických skupín spolupracovali na dosiahnutí veľkých úspechov, ktoré pritiahli celosvetovú pozornosť. Za posledných 10 rokov vzrástlo čínske HDP na obyvateľa zo 6 300 USD v roku 2012 na 12 500 USD v roku 2021 a podiel Číny na celkovom hospodárskom výkone vo svetovej ekonomike vzrástol z 11,3 % na 18,5 %, čo z nej robí najvýznamnejšieho obchodného partnera pre viac ako 140 krajín a regiónov sveta. Priemerná miera podielu Číny na svetovom ekonomickom raste je 38,6 %, čím prevyšuje súčet podielov krajín G7 a je najväčším motorom svetového ekonomického rastu. Komplexné hodnotenie národných inovačných schopností stúplo na 11. miesto vo svete. Oblasť zalesňovania predstavuje asi 1/4 plochy umelého zalesňovania sveta a inštalovaná kapacita zelenej energie, ako je veterná a fotovoltaická energia a výroba a predaj elektromobilov, sú na prvom mieste na svete. Takmer 100 miliónov obyvateľov vidieka sa dostalo z chudoby a v skupine so stredným príjmom je viac ako 400 miliónov ľudí.

2. Významný prínos modernizácie s čínskymi charakteristikami pre svet

20. zjazd Komunistickej strany Číny jasne deklaroval svetu, že vstupom do novej éry a na novú cestu hlavnou úlohou Komunistickej strany Číny je v jednote viesť ľudí všetkých etnických skupín v krajine k budovaniu všestranne silnej, modernej socialistickej krajiny, dosiahnuť cieľ druhej storočnice a všestranne napredovať v modernizácii s čínskymi charakteristikami s cieľom dosiahnuť celkové omladenie čínskeho národa.

Prvým cieľom je otvoriť ľudstvu novú cestu k realizácii modernizácie. Modernizácia s čínskymi charakteristikami nie je kópiou západnej modernizácie, ale novou cestou modernizácie, ktorú presadila Komunistická strana Číny vo vedení čínskeho národa. Modernizácia s čínskymi charakteristikami výrazne obohatila modernizačnú teóriu a rozšírila modernizačnú prax. Čína realizuje modernizáciu tak, že ide cestou rozvoja, ktorá vyhovuje jej vlastným národným podmienkam, čím ukazuje, že k modernizácii nevedie len jedna cesta a že je úplne možné, aby veľké množstvo rozvojových krajín preskúmalo cestu rozvoja, ktorá im vyhovuje.

Druhým cieľom je vniesť silný impulz do svetového mieru a rozvoja. Čína nejde starou cestou modernizácie niektorých krajín formou vojny, kolonizácie, drancovania, atď., ale trvá na ceste mierového rozvoja. Pevne stojíme na správnej strane dejín a pokroku ľudskej civilizácie, usilujeme sa o vlastný rozvoj pri pevnom zabezpečení svetového mieru a rozvoja a svoj vlastný rozvoj využívame na lepšie zabezpečenie svetového mieru a rozvoja. Rozvoj Číny tak predstavuje nárast svetových mierových síl. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa rozvoj Číny dostane, nikdy sa nebudeme snažiť o hegemóniu ani expandovať.

Tretím cieľom je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju sveta. Človek a príroda sú spoločenstvom života a nekonečné požiadavky na prírody či dokonca ničenie prírody nevyhnutne povedú k jej pomste. Čína dodržiava trvalo udržateľný rozvoj, presadzuje harmonické spolužitie človeka a prírody a neochvejne kráča cestou civilizovaného rozvoja výroby a obohacovania života v spojení s ekológiou, bude sa aktívne podieľať na globálnom riadení klimatických zmien, a bude ešte viac prispievať k budovaniu krásnej Číny a krásneho sveta. Podpora veľkého omladenia čínskeho národa všestranným spôsobom modernizáciou s čínskymi charakteristikami je tak obrovským prínosom k pokroku ľudskej civilizácie.

3. Svetlé vyhliadky vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

Správa z 20. zjazdu Komunistickej strany Číny zdôrazňuje, že Čína vždy pevne presadzuje nezávislú mierovú zahraničnú politiku, trvá na rozvíjaní priateľskej spolupráce s inými krajinami na základe Piatich zásad mierového spolunažívania a presadzuje spoločné hodnoty mieru, rozvoja, rovnosti, spravodlivosti, demokracie a slobody pre celé ľudstvo, podporuje budovanie komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva, pevne presadzuje obojstranne výhodnú stratégiu otvárania sa a pokračujte v poskytovaní nových príležitostí svetu s novým rozvojom Číny.

Medzi Čínou a Slovensko je už dlhá tradícia priateľstva. Slovensko sa aktívne podieľa na budovaní v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta“ a využíva platformu Spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, ktoré iniciovala Čína. S pomocou týchto dvoch hlavných platforiem dosiahla spolupráca medzi oboma krajinami pozitívny pokrok a dôležité výsledky, a úroveň obchodu a investícií medzi oboma krajinami sa naďalej zlepšuje. Objem obchodu medzi našimi dvoma krajinami sa zdvojnásobil zo 6,008 miliardy USD v roku 2012 na viac ako 12 miliárd USD v roku 2021, čím dosiahol rekordnú výšku. Slovensko postupne navštívili zástupcovia viacerých známych čínskych spoločností z oblasti elektrických automobilov. Čínske spoločnosti neustále zvyšujú svoje investície na Slovensku, vrátane priemyselných odvetví, ako sú automobily, logistika a doprava, čím vytvárajú tisíce pracovných miest. Tento rok spoločnosť Volvo Cars oznámila, že vybuduje továreň na Slovensku s celkovou investíciou 1,2 miliardy eur, ktorá podporí rozvoj pridružených odvetví, podporí trh práce a účinne stimuluje miestny hospodársky a sociálny rozvoj.

Vítame ľudí zo všetkých oblastí spoločnosti na Slovensku, aby aj naďalej aktívne venovali pozornosť rozvoju Číny a podieľali sa na ňom. Čína je ochotná pokračovať v zdieľaní nových príležitostí v novej ére so Slovenskom, upevňovať už tradične priateľské vzťahy, pozdvihnúť úroveň bilaterálnych vzťahov na novú úroveň a spolupracovať na vytváraní lepšej budúcnosti!

(Celkovo 453 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter