Široké vyhliadky iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta

Pred viac ako 2 000 rokmi začala staroveká Hodvábna cesta prepájať Čínu s ďalšími krajinami, čím uľahčovala obchodnú a kultúrnu výmenu. Jej postupné rozširovanie pretrváva až dodnes a naďalej odovzdáva posolstvo mieru, spolupráce, otvorenosti, tolerancie, vzájomného učenia a vzájomného prospechu. To ju robí vzácnym dedičstvom ľudskej civilizácie. V roku 2013 navrhol čínsky prezident Si Ťin-pching spoločne realizovať Ekonomické pásmo Hodvábnej cesty a Námornú hodvábnu cestu 21. storočia, ktoré dodali starovekej Hodvábnej ceste nový význam. Od 17. do 18. októbra tohto roku sa v Pekingu úspešne konalo tretie fórum summitu pre medzinárodnú spoluprácu v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, na ktorom sa zúčastnili lídri a zástupcovia zo 151 krajín a 41 medzinárodných organizácií sveta. Celkový počet registrovaných hostí presiahol 10 000 ľudí.

J. E. CAI Ge odovzdal poverovacie listiny prezidentke SR Zuzane Čaputovej 18. októbra 2023. Snímka: FB stránka Veľvyslanectva ČĽR v SR

Iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta za uplynulých 10 rokov podporila zelený rozvoj, prosperitu a vzájomné učenie medzi civilizáciami; stala sa obľúbeným a dôležitým medzinárodným verejným produktom a platformou spolupráce. Ako dôležitý nástroj na podporu budovania komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva je iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta založená na princípe rozsiahlych konzultácií, spoločného prínosu a vzájomného prospechu, dodržiava koncepciu otvorenosti, zeleného rozvoja a integrity, zameriava sa na vysoké štandardy, udržateľnosť a prospech pre živobytie ľudí, a neustále prehlbuje spoluprácu v krajinách na trase pôsobenia v oblasti politického dialógu, prepojenia infraštruktúry, voľného obchodu, finančnej integrácie a medziľudských vzťahov.

Za uplynulých 10 rokov podpísala Čína v rámci tejto iniciatívy so 152 krajinami a 32 medzinárodnými organizáciami viac ako 200 dokumentov o spolupráci, čím vytvorila viac ako 3 000 projektov spolupráce a stimulovala investície vo výške takmer 1 bilióna USD. Celkový objem dovozu a vývozu medzi Čínou a krajinami podieľajúcimi sa na iniciatíve dosiahol 19,1 bilióna USD s priemernou ročnou mierou rastu 6,4 %; kumulatívne obojsmerné investície medzi Čínou a krajinami iniciatívy presiahli 380 miliárd USD, z toho priame zahraničné investície Číny viac ako 240 miliárd USD. Celkovo bolo prevádzkovaných 78 000 nákladných vlakov medzi Čínou a Európou, ktoré prepravili 7,4 milióna TEU tovaru v hodnote viac ako 340 miliárd USD. (Pozn. red.: TEU je jednotková veličina veľkosti kontajnera ISO 1C.) Vlaky dopravili tovar do 217 miest v 25 európskych krajinách a sú dôležitým spojivom hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi Čínou a Európou.

Čínsko-európske nákladné vlaky v posledných rokoch prepojili aj Čínu so Slovenskom. Čínskemu ľudu dopravili slovenskú dojčenskú vodu a na Hodvábnu cestu novej éry pridali ďalšie vynikajúce produkty. Vďaka iniciatíve Jedno pásmo, jedna cesta a mechanizmu spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa objem obchodu medzi Čínou a Slovenskom zvýšil zo 40,9 milióna USD v roku 1993 na 12,15 miliardy USD v roku 2022. Slovensko je pre Čínu štvrtým najväčším obchodným partnerom a najväčším zdrojom dovozu spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Čína je najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo EÚ. Kumulatívne investície Číny na Slovensku dosiahli 540 miliónov USD, čím vytvorili tisíce pracovných miest.

V súčasnosti svet vstúpil do nového obdobia turbulencií a zmien, keď nikto nedokáže čeliť veľkým krízam a výzvam sám. Jednota a spolupráca sú tou správnou cestou. Prezident Si Ťin-pching na tomto fóre summitu poukázal na to, že Čína je ochotná prehĺbiť kooperatívne partnerstvo v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta so všetkými stranami a posunúť spoluprácu do novej etapy vysokokvalitného rozvoja. V rámci iniciatívy oznámil osem návrhov Číny na podporu vysokokvalitného spoločného rozvoja. Tie zahŕňajú budovanie trojrozmernej siete konektivity, urýchlenie vysokokvalitného rozvoja siete nákladných vlakov medzi Čínou a Európou, podporu budovania otvorenej svetovej ekonomiky, pragmatickej spolupráce, zeleného rozvoja, vedeckých a technologických inovácií, medziľudských výmen, integrity atď., čím objasnil nový smer iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Čína tiež poskytne finančnú podporu pre rozvoj iniciatívy, čím pridá 100 miliárd RMB (približne 13 miliárd EUR) do fondu Hodvábnej cesty, a príspevkom približne 300 miliárd RMB (približne 400 miliárd EUR) podporí finančné inštitúcie, aby rozvíjali podnikanie v zámorských fondoch RMB. Čína oddelene poskytne 250 miliárd RMB (približne 32,5 miliárd EUR) a 130 miliárd RMB (približne 17 miliárd eur) na ekvivalentné špeciálne pôžičky RMB pre podporu výstavby infraštruktúry, výrobnej kapacity a na finančnú spoluprácu iniciatívy. Hostia na stretnutí vytvorili dôležitý konsenzus o novej etape vysokokvalitného spoločného rozvoja v rámci iniciatívy.

Prosperita Číny prináša ešte väčšiu prosperitu aj celému svetu. Čína bude pokračovať vo vzájomne výhodnej stratégii otvárania sa a bude naďalej poskytovať svetu nové možnosti rozvoja prostredníctvom modernizácie s čínskymi charakteristikami. Budúcnosť určite prinesie nové príležitosti spoločného rozvoja a prehlbovania spolupráce medzi Čínou a Slovenskom. Srdečne pozývame priateľov zo všetkých oblastí slovenskej spoločnosti, aby sa podieľali na implementácii veľkého plánu spoločného rozvoja v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Spojme svoje ruky vo vytváraní lepšej budúcnosti!

Autor, J.E. CAI Ge, je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom ČĽR v SR

SÚVISIACE: František Škvrnda st.: Ďalší krok k vytváraniu multipolarity vo svete, ktorá Západ znepokojuje

(Celkovo 166 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter