Cestou mieru a harmónie

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

O mieri musíme rozhodovať všetci, od vlád až po bežných občanov. Tohtoročnou témou Dňa mieru je téma: Činnosti pre mier: Naše ambície pre globálne ciele. Na dosiahnutie týchto cieľov trvalo udržateľného rozvoja potrebujeme mier a zároveň tieto ciele vytvárajú základ pre udržateľný mier medzi národmi a jednotlivcami. 

Deň mieru je príležitosťou zjednotiť sa pri posilnení kultúry mieru. V tento deň vyzývame na dodržiavanie prímeria vo vojnách a konfliktoch s cieľom nenásilného riešenia sporov. Prehodnoťme vojenské riešenia sporov a podporme ako lepšie riešenie mier na základe ľudských práv a otvoreného dialógu bez ohľadu na jazykové bariéry. 

Ako zjednotené ľudstvo napriek všetkému čelíme mnohým výzvam. Vojny, zmena klímy, chudoba, choroby a hlad prinášajú neznesiteľné utrpenie miliónom ľudí. Potrebujeme mier a jednotu, aby sme prekonali ťažkosti a dosiahli spravodlivejšiu, rovnejšiu a bezpečnejšiu budúcnosť, v ktorej bude komunikácia otvorená, čestná a rovnocenná. 

Vojny a vojnové konflikty majú materiálne a kultúrne príčiny. Aby sme odstránili materiálne príčiny konfliktov, musíme znížiť nerovnosť. Aby sme ukončili kultúrne príčiny nenávisti, musíme uznať našu spoločnú ľudskú prirodzenosť a našu zodpovednosť ako spoločných správcov našej planéty. Aby sme mohli začať toto zbližovanie, musíme spolu hovoriť a na základe tohto rozhovoru spoločne konať, budovať a chrániť. Medzinárodný jazyk esperanto prostredníctvom svojho spoločného základu a svojich používateľov na celom svete ponúka cestu k tejto jednote v rozmanitosti, o ktorú sa ľudstvo musí usilovať. 

Prínos esperanta k mierovému svetu spočíva práve v tom, že okrem miestnych a národných jazykov spája ľudí prostredníctvom spoločného jazyka. V esperantskom hnutí tým, že sa navzájom spoznávame, zároveň používame jazyk na mierové ciele Organizácie Spojených národov a konkrétne na ciele trvalo udržateľného rozvoja. „Cestou mieru a harmónie sme schopní všetkého,“ povedal raz Ludwig Zamenhof, iniciátor esperanta. A mal pravdu. Vytvorme preto lepší svet pre všetkých, v ktorom je každý vítaný a každý má rovnaké základné práva.

Text v angličtine TU

(Celkovo 64 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter