Živena, Pavol Parenička, vernisáž

Dňa 26. októbra 2023 sa uskutočnilo v sídle Matice slovenskej na Grösslingovej ul. 23 v Bratislave ďalšie multižánrové podujatie.

Prvé: Matica slovenská – nové vykročenie: kultúra a umenie

Predpolím vernisáže výstavy Výtvarného odboru Matice slovenskej sa stalo prezentovanie a pripomenutie významného výročia spolku Živena, historickej spolupútničky Matice slovenskej. Rozhovor s mladou tajomníčkou Živeny, najstaršej ženskej organizácie Slovenska, Radkou Semancovou uviedol tajomník Matice slovenskej Mgr. Peter Schvantner.

Svoje rozsiahle a pozoruhodné literárno-vedné dielo (Štúr a Hurban – myšlienka a čin, Peter Kellner-Hostinský, biografické slovníky spisovateľov, výstavy k dejinám Matice atď.) prezentoval doc. PaedDr. Pavol Parenička, a to v zanietenom odbornom rozhovore uvádzanom PhDr. Lukášom Perným, PhD.

Ďalšie výstavné podujatie koncipoval predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej PhDr. Ladislav Skrak. Mimoriadne kvality tohto výstavného celku súvisia najmä s prezentovaním výtvarného diela a odkazu tvorby Ing. Milana Medúza, ktorý nás opustil v roku 2018. Bol nám všetkým mimoriadne blízky pri organizovaní podujatí Spoločnosti Ladislava Novomeského k výročiam významných osobností a pokrokových tradícií Slovenska. Súčasť tohto nového výstavného celku tvoria tiež diela výtvarných umelkýň stredného veku – členiek Výtvarného odboru Matice slovenskej: Jany Koštiaľovej (dcéra M. Medúza), Silvie Petrovej a Maríny Erceg.

Jana Koštialová – Mor ho!, softpastel 2015, 30 x 40 cm. Vpravo Jana Koštialová – Pocta otcovi – Ing. Milan Medúz, suchý pastel 2023, 60 x 40 cm.

Milan Medúz – Točí sa Zem – Koperník, akryl 1998.

Milan Medúz – Nedokončená kronika – Vladimír Clementis, akryl 2001, 50 x 68 cm.

Milan Medúz – Koloman Sokol, akryl 2002, 50 x 70 cm.

Silvia Petrová – Dievča, akryl 2021, 60 x 80 cm.

Silvia Petrová – Kytica, akryl 2018, 60 x 80 cm.

Marína Erceg – Svätá Matka Božia – ikona, olej na drevenej doske 2023, 36 x 25, 5 x 2 cm.

Marína Erceg – Mohyla Milana Rastislava Štefánika a bociany, olej 2023, 90 x 70 cm.

(Celkovo 158 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter