Kto je a kto nie je oznamovateľom?

Nezdá sa vám absurdné, aby si policajt žiadal poskytnutie ochrany podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti za to, že vyšetruje? Kde to sme? Čo je to za polícia? Staré baby, čo sa boja a nás majú chrániť? Nestačia im špeciálne zákony, ktoré dôsledne upravujú ich ochranu, práva a povinnosti? Na každý krok budú potrebovať osobitný zákon? Kam to tých rovných a čestných policajtov politická opozícia zaťahuje? Je si vedomá, čo to vlastne z policajtov robí?

Zmysel a podstata zákona o ochrane oznamovateľov je asi niekde inde. Ochrana oznamovateľov a ochrana vyšetrovateľov závažnej protispoločenskej činnosti sú dva rozdielne aspekty jedného spoločného zámeru – zabezpečenia integrity a účinnosti zavedeného systému oznamovania podvodov, nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi a iných nezákonných aktivít v organizáciách verejnej správy.

Ilustračná snímka: www.pixabay.com

Informátormi – oznamovateľmi – sú zamestnanci, dodávatelia alebo jednotlivci s dôvernými znalosťami o údajnom protiprávnom konaní. Zákon na ochranu oznamovateľov bráni zamestnávateľom podniknúť proti informátorom odvetné opatrenia. Ochrana informátorov je kľúčová pre podporu transparentnosti, zodpovednosti a identifikácie problémov v rámci organizácie alebo spoločnosti ako celku. Cieľom je povzbudiť jednotlivcov, aby nahlasovali nesprávne konanie bez strachu z nepriaznivých následkov.

Vyšetrovatelia (nie policajti) sú zodpovední za vyšetrovanie, preskúmanie a potvrdenie obvinení oznamovateľa. Vyšetrovateľmi môžu byť interní zamestnanci, externí konzultanti alebo vládni úradníci poverení skúmaním obvinení. Ochrana vyšetrovateľov sa zameriava na ochranu jednotlivcov, zapojených do vyšetrovacieho procesu, ich ochranu pred hrozbami, zastrašovaním a odvetnými opatreniami zo strany subjektov vyšetrovania alebo iných strán, ktoré by mohli chcieť brániť vyšetrovaciemu procesu. Ochrana vyšetrovateľov je nevyhnutná na zachovanie objektivity a dôkladnosti vyšetrovaní, ako aj na zachovanie dôveryhodnosti celého systému oznamovania. Na konci môžu byť trestné oznámenia a na scénu vstupuje polícia a prokuratúra.

Ochrana oznamovateľov sa zameriava na ochranu osoby, ktorá poskytuje informácie, zatiaľ čo ochrana vyšetrovateľov zahŕňa bezpečnostné opatrenia a právne záruky na zaistenie ich bezpečnosti a schopnosti viesť dôkladné vyšetrovanie. Ochrana oznamovateľov aj ochrana vyšetrovateľov sú kľúčovými súčasťami funkčného systému oznamovania, pretože obaja spolupracujú na podpore transparentnosti, zodpovednosti a riešenia problémov v rámci organizácií a spoločnosti.

A teraz sa pýtajme, kde je v tomto procese polícia, kde sú orgány činné v trestnom konaní a prečo sa musí policajný vyšetrovateľ skrývať za zákon o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti? Načo je nám taký policajt? Načo je nám taký úrad na ochranu oznamovateľov, keď sa necháva vťahovať do politických hier a nedokáže ochrániť skutočného oznamovateľa protispoločenskej činnosti z radov zamestnancov, viď prípad Rastislav Šaling?

(Status na FB 6. novembra 2023)

(Celkovo 589 pozretí, 2 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter