Aj hroby majú svoje dejiny

Literárny príbeh Ivana Šubíka

Návštevníka historického Ondrejského cintorína v Bratislave zaujme hrob osemročného chlapca Ivana Šubíka (1932 – 1940), ktorý je kultúrnou pamiatkou. Spomína ho aj Viera Obuchová v publikácii Ondrejský cintorín a charakterizuje ho ako hodnotný novodobý sochársky náhrobok. V strede pomníka je portrétny medailón malého chlapca, pôvodne od Jozefa Pospíšila.

Krátku informáciu Viery Obuchovej o pomníku teraz doplním nasledujúcimi údajmi: Mnohí okoloidúci nevedia, že hrob má svoje miesto v slovenskej literatúre a Ivan Šubík sa stal tragickým hrdinom významného básnického diela. Bol synom známeho slovenského lekára – patológa, profesora Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity, MUDr. Františka Šubíka, ktorý svoje básne písal pod pseudonymom Andrej Žarnov.

Dňa 30. júna 1940 postihla tohto vynikajúceho odborníka rodinná tragédia. Po ťažkej chorobe zomrel vo veku osem rokov jeho prvorodený syn Ivan. Noviny Slovák o tejto smutnej udalosti priniesli 2. júla 1940 túto správu: „Rodinu Andreja Žarnova stihla teraz najväčšia bolesť, aká môže stihnúť milujúcich rodičov. Osemročný Ivan v ostatný júnový deň vrátil svoju čistú dušičku Stvoriteľovi. Nebude sa môcť tešiť prázdninovému odpočinku, nebude sa prechádzať v letný podvečer so svojím otcom, univerzitným profesorom, a uvádzať ho do rozpakov najpozoruhodnejšími otázkami. Lebo Ivan bol hlavička veľmi, veľmi múdra. Udivoval svojím ostrovtipom starých, skúsených, vážnych ľudí. Tam hore však bolo tak súdené, že z jeho miloty, dobroty a vtipnosti dostalo sa rodičom i tým, ktorí ho mali radi, len tak málo. Na hrob Ivana Šubíka kladieme kyticu nezábudiek, s modlitbou, aby Boh potešil zarmútených rodičov.“

O rok neskôr vydáva Andrej Žarnov v Komornej knižnici vo vydavateľstve Elán jedno zo svojich vrcholných diel, básnickú zbierku Mŕtvy a venuje ju svojmu zosnulému synovi. Ilustrácia na titulnej stránke knihy je dielo Jána Mudrocha. V tejto zbierke, jednej z najsmutnejších lyrických skladieb našej poézie, vyjadruje nesmierny rodičovský žiaľ, ktorý umocňovalo aj vedomie, že on – lekár, nemohol v ťažkej chorobe synovi pomôcť. V duchu svojho hlbokého náboženského presvedčenia však prijíma životnú tragédiu s pokorou a úprimne ďakuje aspoň za tých pár šťastných chvíľ, ktoré mu Najvyšší umožnil prežiť so svojím dieťaťom.

Literárny vedec Jozef Felix zhodnotil túto zbierku v recenzii v Národných novinách takto: „Tam, kde by sa iný rúhal a azda škriepil s Prozreteľnosťou, tam Žarnov pokojne berie do úst meno Božie, ba ďakuje. Ďakuje Bohu za syna v pokornej, možno najpokornejšej bolesti, s akou sme sa doteraz stretli v slovenskej poézii. Pred touto Žarnovovou vďakou stojíme konšternovaní. Veď koľko sily treba, aby človek, zdrvený osudom, ďakoval za to, že kedysi tu šťastie bolo – a bolo dlhé roky, od Boha. Hľa, jeden z vrcholov kresťanskej rezignácie v slovenskej poézii.“

Za jeho dar i pieseň nad kolískou
Za prvý úsmev bozk i slovo sladké
Za prvý krôčik prvý objem rúčok
Anjelský pohľad očiek milujúcich
Za jeho hry a rozprávky i svety
Rozviate vlásky natešené líčka
Za jeho radosť znásobenú rokmi
Prvý ťah pera slabík potešenie
Prítulnosť milú s kamarátmi v škole
I za tie krídla pevnejúce k letu
I za ten smútok jeho chorých očiek
I za tú silu zniesť ten úder ťažký
I za tú nádej pukajúcu v tichu
I za tú vieru nad zavretou jamou
I za tú lásku spaľujúcu srdce
Ktorú si ráčil otcom dať a matkám
I za to nebo mŕtvym neviniatkam
Pokornú bolesť tichú pieseň v rane
Za všetko toto ďakujem ti Pane

Lenže nielen knihy, ale i hroby majú svoje dejiny. Prof. MUDr. František Šubík sa ako významný patológ tri roky po synovej smrti zúčastnil ako člen Medzinárodnej komisie Červeného kríža na exhumácii pozostatkov poľských dôstojníkov, ktorých našli Nemci v roku 1942 v Katynskom lese pri ruskom meste Smolensk. Komisia prišla jednoznačne k záveru, že poľských dôstojníkov zavraždili ešte v roku 1940 príslušníci sovietskej tajnej služby.

Po druhej svetovej vojne Šubík ako jediný z členov komisie zo štátov, ktoré sa ocitli v sovietskej zóne vplyvu, neodvolal ani po nátlaku svoj posudok, že poľských dôstojníkov zavraždili Sovieti, a nie Nemci. Jeho český kolega profesor František Hájek, ktorý v Katyni zastupoval Protektorát Čechy a Morava, sa po odvolaní svojho stanoviska stal ľahko vydierateľný a ŠTB ho prinútila vydať falšované pitevné správy po smrti ministra Jana Masaryka i farára Josefa Toufara.

František Šubík utiekol v marci 1945 pred postupujúcou Červenou armádou na Západ, ale o dva mesiace, v júni, ho vydali Američania do Československa. Bol obvinený z hanobenia spojeneckého štátu a po tridsiatich mesiacoch vo vyšetrovacej väzbe bol odsúdený na verejné pokarhanie. Keď manželka Andreja Žarnova intervenovala u Ladislava Novomeského za jeho prepustenie, snažil sa jej pomôcť, ale potom jej povedal, že pre jej manžela nemôže nič urobiť a že je lepšie, keď ho väznia československé orgány, pretože ak by sa dostal do rúk Rusom, skončil by v Sovietskom zväze v gulagoch.  

Po prepustení z väzby v roku 1948 František Šubík prišiel do Trnavy, kde sa mu podarilo nájsť si v nemocnici miesto na patológii. Neustále ho sledovala ŠTB, ba dokonca ho nútili, aby krivo svedčil proti L. Novomeskému, ktorý medzitým upadol do nemilosti a neskôr bol zatknutý. Na prelome apríla a mája 1952 sa profesorovi Šubíkovi s rodinou za dramatických okolností podarilo cez Moravu preplaviť do Rakúska a odtiaľ emigroval do USA. Tam pracoval ako patológ, angažoval sa v práci krajanských spolkov, prekladal verše Danteho Alighieriho, Oscara Wilda i Karola Wojtylu. O katynskom masakri odmietal vypovedať možno aj zo strachu pred perzekúciami svojich príbuzných v Československu. Zomrel 16. marca 1982 a ešte pred rokom 1989 sa vrátil na rodnú zem. Jeho priatelia tajne doniesli v roku 1988 jeho popol a uložili ho do hrobu jeho syna Ivana na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

Smutné je, že pomník v roku 2006 vandali zničili a medailón s chlapcovým portrétom, dielo Jozefa Pospíšila, ukradli. V roku 2010 bol pomník zreštaurovaný a náhradný portrétny medailón vytvoril Alexander Ilečko. Pred niekoľkými rokmi pribudla na pomníku čierna tabuľka s nápisom:

Prof. MUDr. František Šubík
Andrej Žarnov
1903 – 1982
manž. Alžbeta Šubíková
syn Karol Šubík

Toto je smutný príbeh jedného hrobu na Ondrejskom cintoríne, ktorý dokumentuje bolestné osudy slovenských rodín v 20. storočí. Sú v ňom spoločne pochovaní tragický hrdina básnickej zbierky i jej autor.

Snímka: Autor

(Celkovo 232 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter