Aforizmy bez pardonu

Slovensko nedávno ohrozovali dva nebezpečné vírusy. Covid 19 a Matovič 20.

Citáty

Buďte realisti, žiadajte nemožné

Herbert Marcuse

Blogy a statusy

Všetky Blogy a statusy

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Voľby ako mediálna pohroma
VÁCLAV PECKA
JÁN KOVÁČ
ZUZANA KUSÁ
JURAJ PURGAT

ECHO ČITATEĽOV

Ad: Za Amritom Mehtom
ETELA FARKAŠOVÁ
GABRIELA ROTHMAYEROVÁ

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525