Bojovník 23 | 2022

Najnovšie číslo dvojtýždenníka antifašistov prináša reportáž Martina Krnu z Užhorodu, kde odovzdal ocenenia ÚR SZPB šiestim aktivistom Všeukrajinského zväzu vojnových veteránov. Dvaja z nich prežili Veľkú vlasteneckú vojnu, ostatní sú priami potomkovia protifašistických bojovníkov v bývalom Sovietskom zväze.

Nový podpredseda ÚR SZPB Jozef Ťažký napísal úvodník o možnostiach budúcnosti Zväzu v súvislosti s prebiehajúcimi predzjazdovými výročnými členskými schôdzami. Priebeh jednej z nich – Klubu umelcov, spisovateľov a historikov s predsedom prof. Jozefom Leikertom – dokumentuje článok Jána Rohára. So svojimi skúsenosťami z prípravy a priebehu VČS sa podelil aj Jozef Mravík z Partizánskeho.

Historik Stanislav Mičev analyzuje zložité formovanie antifašistického bloku v roku 1944 pred vypuknutím SNP. Publicista Ján Bábik predstavuje tragický osud spisovateľky odbojárky Viery Markovičovej-Zátureckej. Z článku Artura Bekmatova sa čitateľ dozvie, že úsilie o obnovenie pamätnej tabule Eugena Gudrenu v Nitre je na dobrej ceste.

Vojna je hrozná, ale schopnosť obety a nezlomná odvaha obdivuhodná, znie titulok rozhovoru Branislava Balogha s mladým českým režisérom Tomášom Bojarom, ktorý sa venuje dokumentárnym filmom o národnom boji za slobodu, najnovšie o letcoch RAF, Filipovi Jánskom a Františkovi Fajtlovi – Let domov.

Na dvojstrane prináša Bojovník prehľad podujatí SZPB, organizovaných v jednotlivých regiónoch: v Kremničke, Krupine, Nitre, na Dukle, v okolí Trenčína a Banskej Bystrice. Na strane venovanej zahraničiu sa píše o nacistickom internačnom tábore vo Svatobořiciach na južnej Morave, o stretnutí Historickej skupiny 1. čs. partizánskej brigády Jana Žižku vo Vsetíne a o postojoch pomerne ľavicovej českej Strany zelenýchk vojnovému konfliktu na Ukrajine. Galéria odboja Ladislava Skraka tentoraz predstavuje umeleckú tvorbu sochára Alexandra Viku a akademického maliara Stanislava Harangozóa. Reprezentačnejší výber ich diel na www.bojovnik.eu.

(Celkovo 11 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter