Nová Vojenská doktrína Kazachstanu

V rámci svojej prezidentskej predvolebnej kampane Kasym-Žomart Tokajev navštívil aj Mangistauskú oblasť, kde okrem iného vyhlásil: „… Kazachstan je pripravený chrániť svoju svätú nezávislosť…“

Na tomto mítingu prezident ešte pripomenul: „… sme pripravení chrániť naše národné záujmy nielen pomocou diplomacie, ale aj tvrdším prístupom…“

Bolo to pár dní po tom, čo K.-Ž. Tokajev podpísal novelizovanú Vojenskú doktrínu Kazachstanu[1], ktorá o.i. predpokladá zvýšenie operioability kazašských ozbrojených síl v rámci špeciálnych operácií.

V tomto novelizovanom strategickom dokumente sú akceptované súčasné podmienky a faktory, ktoré vplývajú na vojenské hrozby a bezpečnosť.

Do novelizovaného strategického dokumentu boli zapísané nové momenty vojensko-politických a vojensko-strategických sfér, ale aj nové (pre Kazachstan) kategórie: … vojenská služba v zálohe…… krízová situácia…, čo znamená, že záložníci sa stávajú realitou a budú sa regulárne pripravovať.

V novelizovanej Vojenskej doktríne Kazachstanu sú to nižšie uvedené hlavné body, pričom ostáva v platnosti hlavná téza: Kazachstan nevníma žiadnu krajinu sveta ako svojho nepriateľa.

Takže tie hlavné (nie všetky) body:

– v rámci OS Kazachstanu budú vytvorené štruktúry na boj proti kyber hrozbám;

– dôjde k zvýšeniu bojového potenciálu pozemného vojska, komponentu námorných síl a leteckých síl;

– počas integrácie systému teritoriálnej obrany do systému spoločného vojenskej bezpečnosti krajiny bude kreovaný orgán riadenia teritoriálnej bezpečnosti v rámci OS Kazachstanu;

– nový systém prípravy vojenského personálu s cieľom kompatibility s medzinárodnými záväzkami v rámci mierových síl;

– zvýšenie mobility a adekvátnosti reakcie na súčasné hrozby bezpečnosti a posilnenie infraštruktúry Národnej gardy Kazachstanu.

V novelizovanom dokumente je akcentované, že všetko, čo je spojené s mobilizačnou prípravou Kazachstanu, sa uskutočňuje v súlade so stabilným ekonomickým rozvojom krajiny.

A absolútne nóvum je „… vytvorenie základných prvkov protiraketovej obrany a kontroly kozmického priestoru…“

Okrem tém posilnenia boja proti medzinárodnému terorizmu, narkobiznisu a extrémizmu dokument obsahuje aj niečo, čo je v slovenských podmienkach v tejto chvíli (žiaľ) neodpustiteľné. A to, téma vojenskej diplomacie, ktorej cieľom je „… rozšírenie medzinárodnej bezpečnosti…“

Na záver treba ešte spomenúť, že o potrebe novelizácie vojensko-strategických dokumentov hovoril K.-Ž. Tokajev už vo svojom prezidentskom poslaní 1. septembra 2021.[2]

(Autor je vysokoškolský učiteľ)

Foto: ww.smi2.ru

Odkazy

[1] Zmeny pozri: О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554 „Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан“ – ИПС „Әділет“ (zan.kz)Od

[2] Послание Токаева народу Казахстана – полный текст – 01.09.2021, Sputnik Казахстан

(Celkovo 243 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter